Thỏa thuận mức chu cấp cho con khi ly hôn như thế nào?

Vấn đề chu cấp cho con sau khi ly hôn luôn là một trong những vấn đề quan trọng trong thủ tục ly hôn. Việc thỏa thuận mức chu cấp cho con khi ly hôn là một trong những nghĩa vụ bắt buộc thực hiện và quy định pháp luật về ly hôn ưu tiên sự tự nguyện thỏa thuận chu cấp cho con này dựa trên khả năng thu nhập của các bên khi ly hôn. Ngoài ra, hai bên có thể sử dụng dịch vụ lập vi bằng ghi nhận thỏa thuận mức chu cấp cho con khi ly hôn của Văn phòng Thừa phát lại Hà Thành để làm chứng cứ giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng.

Cơ sở pháp lý

Luật Hôn nhân và Gia đình 2014

Cấp dưỡng là gì ?

Theo căn cứ tại Khoản 24 Điều 04 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, hoạt động cấp dưỡng là việc một người có nghĩa vụ đóng góp tiền hoặc tài sản khác để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người không sống chung với mình mà có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng trong trường hợp người đó là người chưa thành niên, người đã thành niên mà không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình hoặc người gặp khó khăn, túng thiếu theo quy định của Luật này.

Thỏa thuận mức chu cấp con khi ly hôn

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 82 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 cấp dưỡng là nghĩa vụ của cha mẹ đối với con sau ly hôn:

“2. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.”

Theo đó, cha, mẹ người mà không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

Tiền cấp dưỡng nuôi con bao gồm những chi phí tối thiểu cho việc nuôi dưỡng và học hành của con và do các bên thỏa thuận.

Về mức cấp dưỡng: Điều 116 Luật hôn nhân và gia đình quy định về mức cấp dưỡng sau ly hôn rằng mức cấp dưỡng do vợ và chồng thỏa thuận trước, nếu không thể thỏa thuận được tòa án sẽ đưa ra quyết định căn cứ trên tình trạng thực tế và khả năng thu nhập, hoàn cảnh của chồng và vợ để quyết định mức cấp dưỡng cho phù hợp cho hai vợ chồng.

Lưu ý: Mức cấp dưỡng có thể thỏa thuận thay đổi: Theo căn cứ khoản 2 Điều 116 Luật Hôn nhân và gia đình quy định: Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Về phương thức cấp dưỡng: Các bên thỏa thuận về phương thức cấp dưỡng, phương thức cấp dưỡng cho con bao gồm

  • Cấp dưỡng định kỳ: Các bên thỏa thuận thanh toán khoản cấp dưỡng theo định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng nửa năm (06 tháng), hàng năm.
  • Cấp dưỡng một lần: Các bên thanh toán khoản cấp dưỡng chỉ một lần sau khi ly hôn.

Có thể thấy phương thức cấp dưỡng một lần cho con sau khi ly hôn có lợi hơn cho con bởi hai lý do: Thứ nhất, việc cấp dưỡng một lần ngăn ngừa khả năng trốn tránh, trì hoãn thực hiện trách nhiệm cấp dưỡng. Thứ hai, con và người trực tiếp nuôi con được hưởng phần hoa lợi, lợi tức phát sinh từ khoản tiền cấp dưỡng đó.

Dựa trên khả năng kinh tế của cha, mẹ; hai bên có thể thỏa thuận chọn một trong hai phương thức cấp dưỡng trên. Trong trường hợp điều kiện kinh tế của bên cấp dưỡng có hạn, các bên có thể chọn phương thức cấp dưỡng định kỳ cho đến khi nghĩa vụ cấp dưỡng chấm dứt (các trường hợp chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng được quy định tại Điều 118 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014). Tuy nhiên, nếu trong quá trình cấp dưỡng mà người có nghĩa vụ cấp dưỡng có tình trạng khó khăn về kinh tế, không còn khả năng thực hiện nghĩa vụ thì hai bên có thể thỏa thuận lại với nhau về mức cấp dưỡng hoặc có thể tạm ngừng cấp dưỡng nếu cả hai bên đồng ý. Tòa án sẽ giải quyết trong trường hợp hai bên không thể thỏa thuận được.

Ngược lại trong trường hợp bên cấp dưỡng có điều kiện kinh tế ổn định hoặc tốt thì hai bên có thể thỏa thuận phương thức cấp dưỡng một lần bởi vì mức cấp dưỡng một lần chắc chẵn sẽ lớn hơn rất nhiều so với mức cấp dưỡng định kỳ.

Thỏa thuận mức chu cấp cho con khi ly hôn như thế nào?
Thỏa thuận mức chu cấp cho con khi ly hôn như thế nào?

Tại sao nên lập vi bằng thỏa thuận mức chu cấp cho con sau khi ly hôn

Mức cấp dưỡng cho con được sẽ được ghi nhận trực tiếp trong quyết định ly hôn của Tòa án. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nếu bên cấp dưỡng có lý do chính đáng thì có thể yêu cầu thỏa thuận giảm hoặc tạm hoãn nghĩa vụ cấp dưỡng; hoặc bên nhận cấp dưỡng muốn tăng mức cấp dưỡng do nhu cầu của con tăng lên. Khi lập vi bằng ghi nhận thỏa thuận về cấp dưỡng (tăng, giảm mức cấp dưỡng hoặc tạm hoãn…) thì hai bên có thể sử dụng vi bằng như căn cứ để hai bên thực hiện thỏa thuận cấp dưỡng cho con.

Vi bằng là vi bằng ghi nhận hành vi, sự kiện có thật do thừa phát lại chứng kiến và tạo lập. Vi bằng có giá trị là nguồn chứng cứ để tòa án xem xét giải quyết tranh chấp. Vì vậy khi cha mẹ thỏa thuận mức cấp dưỡng một lần cho con sau khi ly hôn, việc lập vi bằng chính là chứng cứ chứng minh hai bên đã có thỏa thuận mức cấp dưỡng và phương thức cấp dưỡng cho con, vi bằng có ý nghĩa quan trọng nếu sau này phát sinh tranh chấp do bên cấp dưỡng vi phạm nghĩa vụ cấp dưỡng (trì hoãn thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng định kỳ hoặc thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng một lần ít hơn đã thỏa thuận) hoặc bên nhận cấp dưỡng đòi hỏi nhiều hơn so với khoản cấp dưỡng được nhận.

Trình tự, thủ tục lập vi bằng ghi nhận việc thỏa thuận mức chu cấp cho con sau khi ly hôn tại Văn phòng Thừa phát lại Hà Thành

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu lập vi bằng

Khách hàng gửi yêu cầu và thông tin đến Văn phòng Thừa phát lại Hà Thành. Thừa phát lại đánh giá phạm vi, thẩm quyền lập vi bằng và tư vấn cho khách hàng.

Bước 2: Thỏa thuận về việc lập vi bằng

Khách hàng và thừa phát lại thỏa thuận về việc lập vi bằng bao gồm:

  • Nội dung lập vi bằng: ghi nhận việc thỏa thuận mức chu cấp cho con khi ly hôn
  • Địa điểm lập vi bằng do các bên thỏa thuận, có thể tại Văn phòng Thừa phát lại Hà Thành hoặc địa điểm khác đảm bảo đầy đủ điều kiện, thiết bị để lập vi bằng.
  • Thời gian: do bên yêu cầu lập vi bằng và thừa phát lại thỏa thuận
  • Chi phí: do bên yêu cầu lập vi bằng và thừa phát lại thỏa thuận
  • Thỏa thuận khác (nếu có).

Bước 3: Thừa phát lại tiến hành lập vi bằng

Thừa phát lại chuẩn bị đầy đủ phương tiện, máy móc đáp ứng việc lập vi bằng. Vi bằng được lập thành văn bản, việc lập vi bằng có thể được ghi âm, ghi hình kèm theo. Trong trường hợp cần thiết, thừa phát lại có thể mời chuyên gia hoặc bên thứ ba (tổ trưởng tổ dân phố, công an địa phương…) tham gia vào việc lập vi bằng.

Vi bằng sau khi lập được đăng ký đến Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở văn phòng hoặc cập nhật lên cơ sở dữ liệu về vi bằng.

Dịch vụ lập vi bằng ghi nhận việc thỏa thuận mức chu cấp cho con khi ly hôn của Văn phòng Thừa phát lại Hà Thành

Văn phòng Thừa phát lại Hà Thành có đội ngũ thừa phát lại dày dặn kinh nghiệm, tận tâm, nhiệt tình, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong tất cả các vấn đề lập vi bằng, đặc biệt trường hợp lập vi bằng ghi nhận các thỏa thuận trong quá trình ly hôn. Thừa phát lại có thể tiến hành lập vi bằng ngay khi nhận được yêu cầu của khách hàng tại nơi diễn ra hành vi, sự kiện, hiện trạng với chi phí hợp lý.

Văn phòng Thừa phát lại Hà Thành cam kết cung cấp dịch vụ Chuyên nghiệp – Tận tâm – Nhanh chóng – Tiết kiệm.

Trên đây là tư vấn của Văn phòng thừa phát lại Hà Thành về vấn đề: Lập vi bằng ghi nhận thỏa thuận mức chu cấp cho con khi ly hôn . Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ ngay đến Hotline tư vấn miễn phí: 096.102.9669 

Hotline tư vấn miễn phí: 096.102.9669

Mời bạn tham khảo một số bài viết liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *