Thỏa thuận quản lý tài sản cho con đến khi con thành niên thế nào?

Có thể Thỏa thuận quản lý tài sản cho con đến khi con thành niên được không ? Thỏa thuận quản lý tài sản cho con đến khi con thành niên thế nào? Văn phòng Thừa phát lại Hà Thành sẽ trả lời thắc mắc trên thông qua bài viết dưới đây.

Cơ sở pháp lý

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

Tài sản của con chưa thành niên do ai quản lý ?

Quản lý tài sản của con dưới 15 tuổi và con thành niên nhưng đã mất năng lực hành vi dân sự: Tài sản của con dưới 15 tuổi, con mất năng lực hành vi dân sự do cha mẹ quản lý. Cha mẹ có thể ủy quyền cho người khác quản lý tài sản riêng của con. Tài sản riêng của con do cha mẹ hoặc người khác quản lý được giao lại cho con từ đủ 15 tuổi trở lên hoặc khi con khôi phục năng lực hành vi dân sự đầy đủ trừ trường hợp cha mẹ và con có thỏa thuận khác. 

Lưu ý: Trong trường hợp con đang được người khác giám hộ theo quy định của Bộ luật Dân sự, người để lại tài sản thừa kế theo di chúc cho người con đã chỉ định người khác quản lý tài sản đó thì cha, mẹ không có quyền quản lý tài sản riêng của con mà phải chuyển giao cho người giám hộ hoặc người được chỉ định quản lý tài sản theo di chúc.

Quản lý tài sản của con từ đủ 15 tuổi trở lên: Con từ đủ 15 tuổi trở lên có quyền tự quản lý tài sản, di sản thừa kế riêng của mình, trong trường hợp con được hưởng di sản thừa kế trước khi đủ 15 tuổi thì cha, mẹ sẽ giao lại tài sản thừa kế cho con khi con đủ 18 tuổi hoặc tùy theo thỏa thuận trước đó giữa cha, mẹ và con.

Lưu ý: Con từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi có thể sử dụng tài sản riêng để đảm bảo thực hiện các giao dịch dân sự, tuy nhiên các giao dịch dân sự liên quan đến động sản, bất động sản phải đăng ký hoặc tài sản được dùng để kinh doanh thì cần sự đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ.

Thỏa thuận quản lý tài sản cho con đến khi con thành niên thế nào ?

Dựa trên quy định của Bộ luật Dân sự và Luật Hôn nhân và gia đình, khi thực hiện thỏa thuận quản lý tài sản cho con chưa thành niên cần sự có mặt của cha, mẹ và con. Nội dung của thỏa thuận có thể là:

  • Thỏa thuận giao lại tài sản khi con đủ số tuổi nhất định (tối thiểu là 15 tuổi)
  • Thỏa thuận ủy quyền cho người khác quản lý tài sản của con
  • Thỏa thuận đồng ý cho con sử dụng tài sản riêng để thực hiện các giao dịch liên quan đến động sản, bất động sản phải đăng ký hoặc sử dụng tài sản để kinh doanh…
  • Thỏa thuận giữa cha, mẹ và người để lại tài sản thừa kế cho con chưa thành niên về quản lý di sản thừa kế cho con chưa thành niên

Tại sao nên lập vi bằng ghi nhận thỏa thuận quản lý tài sản cho con đến khi con thành niên

Việc con chưa thành niên có được tài sản thông qua tặng cho, thừa kế là vô cùng phổ biến, tuy nhiên việc có được tài sản không qua lao động, con chưa đủ nhận thức về việc sử dụng tài sản hợp lý, người tặng cho, để lại thừa kế (nếu có điều kiện) có thể thỏa thuận về người quản lý tài sản cho con cho đến khi con thành niên, nếu khối lượng tài sản lớn và đa dạng, cha, mẹ có thể ủy quyền cho người có chuyên môn quản lý hộ, người quản lý hộ, cha mẹ có nghĩa vụ giao lại tài sản cho con khi con thành niên. Ngoài ra, Con có thể sử dụng tài sản riêng để thực hiện các giao dịch dân sự, tuy nhiên các giao dịch dân sự liên quan đến động sản, bất động sản phải đăng ký hoặc tài sản được dùng để kinh doanh nhưng phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ. 

Vi bằng có giá trị làm bằng chứng là hai bên có thỏa thuận, có việc thực hiện giao dịch. Như vậy khi tiến hành thỏa thuận có thể lập vi bằng trước hết nhằm làm căn cứ để xác lập các nội dung về quản lý tài sản cho con hoặc việc sử dụng tài sản của con để thực hiện giao dịch dân sự, ngoài ra vi bằng là căn cứ để Tòa án giải quyết tranh chấp về việc bàn giao lại tài sản, thực hiện không đúng thỏa thuận…

Vi bằng là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi xảy ra trên thực tế do thừa phát lại chứng kiến và tạo lập. Hoạt động của thừa phát lại được pháp luật quy định rõ ràng, do vậy vi bằng do thừa phát lại lập phải đảm bảo được tính khách quan, thừa phát lại phải chịu trách nhiệm của mình về tính xác thực của vi bằng. Vi bằng ghi nhận việc thỏa thuận về quản lý tài sản cho con đến khi con thành niên có thể được Tòa án sử dụng như một chứng cứ để giải quyết tranh chấp phát sinh cũng như là căn cứ để thực hiện thỏa thuận đã được ghi nhận trong vi bằng.

Trong trường hợp thất lạc vi bằng, hai bên có thể đến Văn phòng Thừa phát lại để xin sao y bản chính, các bên không phải lo lắng về việc thất lạc vi bằng có thể là lý do được một bên sử dụng để không phải thực hiện những nội dung được thỏa thuận.

Lập vi bằng ghi nhận thỏa thuận quản lý tài sản cho con đến khi con thành niên

Vi bằng là sự ghi nhận hành vi, sự kiện có thật do thừa phát lại chứng kiến và tạo lập. Vi bằng có giá trị là nguồn chứng cứ để tòa án xem xét giải quyết vụ việc dân sự và hành chính theo quy định của pháp luật; là căn cứ để thực hiện giao dịch giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 

Trong nhiều trường hợp, trẻ được sinh ra trong gia đình có điều kiện có thể dẫn đến việc con chưa thành niên sử dụng lãng phí tài sản (tiêu xài bất hợp lý,…) Vì vậy, cha, mẹ; người để lại di sản thừa kế nên thỏa thuận với cha mẹ về việc quản lý tài sản, di sản thừa kế cho con chưa thành niên hoặc giữa con từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi để đảm bảo khi trong quá trình trưởng thành, khối tài sản phục vụ tốt nhất lợi ích của con, sau khi trưởng thành khối tài sản, di sản được thừa kế sẽ là tiền đề cho con phát triển học vấn, công việc… Việc thỏa thuận nên được lập vi bằng, vi bằng này sẽ căn cứ để giải quyết tranh chấp phát sinh (nếu có) nhằm bảo vệ quyền lợi cho con được nhận lại tài sản, di sản thừa kế, đảm bảo việc cha, mẹ hoặc người giám hộ cho con quản lý tốt phần tài sản,di sản thừa kế của con cũng như thực hiện nghĩa vụ giao lại tài sản,di sản thừa kế cho con.

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu lập vi bằng

Khách hàng gửi yêu cầu và thông tin đến Văn phòng Thừa phát lại Hà Thành. Thừa phát lại đánh giá phạm vi, thẩm quyền lập vi bằng và tư vấn cho khách hàng.

Bước 2: Thỏa thuận về việc lập vi bằng

Khách hàng và thừa phát lại thỏa thuận về việc lập vi bằng bao gồm:

  • Nội dung lập vi bằng: ghi nhận việc thỏa thuận quản lý tài sản cho con đến khi con thành niên
  • .Địa điểm lập vi bằng do các bên thỏa thuận, có thể tại Văn phòng Thừa phát lại Hà Thành hoặc địa điểm khác đảm bảo đầy đủ điều kiện, thiết bị để lập vi bằng.
  • Thời gian: do bên yêu cầu lập vi bằng và thừa phát lại thỏa thuận
  • Chi phí: do bên yêu cầu lập vi bằng và thừa phát lại thỏa thuận
  • Thỏa thuận khác (nếu có).

Bước 3: Thừa phát lại tiến hành lập vi bằng

Thừa phát lại chuẩn bị đầy đủ phương tiện, máy móc đáp ứng việc lập vi bằng. Vi bằng được lập thành văn bản, việc lập vi bằng có thể được ghi âm, ghi hình kèm theo. Trong trường hợp cần thiết, thừa phát lại có thể mời chuyên gia hoặc bên thứ ba (tổ trưởng tổ dân phố, công an địa phương…) tham gia vào việc lập vi bằng.

Vi bằng sau khi lập được đăng ký đến Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở văn phòng hoặc cập nhật lên cơ sở dữ liệu về vi bằng.

Bước 4: Việc đăng ký vi bằng hoàn tất, thừa phát lại trao kết quả – 01 bản chính vi bằng cho khách hàng và thanh lý thỏa thuận lập vi bằng.

Dịch vụ lập vi bằng ghi nhận việc thỏa thuận quản lý tài sản cho con đến khi con thành niên của Văn phòng Thừa phát lại Hà Thành

Trên đây là quy trình dịch vụ lập vi bằng của chúng tôi. Để được tư vấn kỹ hơn, xin vui lòng liên hệ hotline 24/7: 096.102.9669

Văn phòng Thừa phát lại tại quận Hà Thành có đội ngũ thừa phát lại dày dặn kinh nghiệm, tận tâm, nhiệt tình, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong tất cả các vấn đề lập vi bằng, đặc biệt trường hợp lập vi bằng ghi nhận các thỏa thuận trong quá trình ly hôn. Thừa phát lại có thể tiến hành lập vi bằng ngay khi nhận được yêu cầu của khách hàng tại nơi diễn ra hành vi, sự kiện, hiện trạng với chi phí hợp lý.

Dịch vụ lập vi bằng tại quận Hà Thành cam kết cung cấp dịch vụ Chuyên nghiệp – Tận tâm – Nhanh chóng – Tiết kiệm.

Trên đây là tư vấn của Văn phòng thừa phát lại Hà Thành về vấn đề: Thỏa thuận quản lý tài sản cho con đến khi con thành niên thế nào? Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ ngay đến Hotline tư vấn miễn phí: 096.102.9669 

Mời bạn tham khảo một số bài viết liên quan:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *