VI BẰNG GHI NHẬN VIỆC GIAO, GỬI VĂN BẢN, THÔNG BÁO

Nhận diện tình huống cần lập vi bằng

Việc giao, gửi các văn bản, thông báo (đòi nợ, đòi nhà, yêu cầu thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận, thông báo thời gian địa điểm họp…) trong nhiều tình huống là nghĩa vụ của bên giao, là cơ sở để phát sinh quyền của người giao thông báo hoặc là căn cứ để thực hiện một giao dịch với bên thứ ba. Chính vì vậy, việc lập vi bằng ghi nhận việc giao thông báo rất phổ biến. Thừa phát lại với chức năng của mình sẽ chứng kiến việc tiến hành giao, gửi thông báo, văn bản cho người nhận. Kết quả, Thừa phát lại phát hành vi bằng là sự xác nhận của Thừa phát lại về việc người giao thông báo đã thực hiện việc giao, gửi văn bản, thông báo.

Các trường hợp phổ biến cần yêu cầu lập vi bằng giao thông báo:

  • Xác nhận việc giao thông báo yêu cầu trả nợ;
  • Xác nhận việc giao văn bản yêu cầu trả nhà cho thuê, cho ở nhờ;
  • Xác nhận việc giao thông báo về thời gian họp hội đồng cổ đông, họp ;
  • Xác nhận việc gửi thông báo thông qua hình thức bưu điện;
  • Xác nhận việc giao thông báo yêu cầu bàn giao nhà;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *