Vi bằng sao kê tài khoản từ thiện

Vi bằng ghi nhận hoạt động sao kê của chủ tài khoản ngân hàng là văn bản được Thừa phát lại lập có nội dung mô tả cụ thể quá trình chủ tài khoản ngân hàng yêu cầu ngân hàng thực hiện thủ tục sao kê, nhận kết quả sao kê từ ngân hàng và ghi nhận rõ nội dung kết quả sao kê chủ tài khoản nhận được từ ngân hàng.

Vi bằng trong trường hợp này có giá trị chứng minh quá trình chủ tài khoản làm việc tại ngân hàng, yêu cầu in sao kê và công bố sao kê một cách công khai, minh bạch, không có sự can thiệp từ bên thứ ba vào kết quả sao kê.

Tại sao cần lập vi bằng quá trình thực hiện sao kê tại ngân hàng?

Phát sinh từ một số sự việc liên quan đến hoạt động từ thiện trong thời gian gần đây và yêu cầu làm rõ nội dung sao kê tiền gây quỹ từ thiện. Cụ thể dưới áp lực, yêu cầu của cộng đồng mạng, nhiều nghệ sĩ đã tiến hành sao kê tài khoản để làm minh bạch các khoản gây quỹ, ủng hộ hoạt động từ thiện. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người nghi ngờ các kết quả sao kê do nghệ sỹ cung cấp có cắt ghép và chỉnh sửa dẫn đến kết quả đó không đáng tin. Chính vì vậy, trong trường hợp này, có một bên thứ 3 chứng kiến quá trình yêu cầu và nhận kết quả sao kê của các chủ tài khoản (ở đây là các nghệ sỹ) từ ngân hàng để chứng minh những nội dung sao kê được đưa lên mạng xã hội không có sự chỉnh sửa của các nghệ sỹ. Với chức năng lập vi bằng của mình – Trực tiếp chứng kiến và ghi nhận trung thực, khách quan các sự việc, diễn biến có thật, thì Thừa phát lại là một lựa chọn hoàn toàn phù hợp, vừa là bên thứ 3 mang tính khách quan, vừa là người được nhà nước bổ nhiệm để thực hiện công việc chứng kiến, ghi nhận sự việc.

Diễn biến cụ thể của hoạt động lập vi bằng ghi nhận sao kê là như thế nào?

Thừa phát lại có mặt cùng người yêu cầu lập vi bằng (người có quyền yêu cầu sao kê tài khoản) và chứng kiến quá trình chủ tài khoản yêu cầu ngân hàng sao kê tài khoản, nhận kết quả sao kê và đính kèm kết quả sao kê vào vi bằng. Như vậy, trong quá trình này, kết quả sao kê của chủ tài khoản nhận được từ ngân hàng sẽ được Thừa phát lại chụp hình, photo để đính kèm vào vi bằng. Toàn bộ quá trình từ khi yêu cầu sao kê đến lúc nhận kết quả sao kê đều có sự chứng kiến của Thừa phát lại, điều này giúp chứng minh được người nhận kết quả sao kê đã không chỉnh sửa, cắt ghép kết quả sao kê.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *