xác minh điều kiện thi hành án

Thừa phát lại Hà Thành áp dụng các biện pháp nghiệp vụ: truy tìm, điều tra, xác minh tài sản của người phải thi hành án gồm: động sản (xe cộ, tàu thuyền ….); bất động sản (nhà cửa, đất đai, nhà xưởng…); giấy tờ có giá (cổ phiếu, trái phiếu, hối phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi, séc …); tài khoản tiền gửi tại các Ngân hàng, các tổ chức tín dụng; vốn góp tại Công ty, lương; tài sản có được do thừa kế, hôn nhân, ly hôn, cho vay … để kịp thời ngăn chặn việc tẩu tán tài sản, thực hiện việc thu hồi tài sản trả lại cho người được thi hành án nhanh chóng, hiệu quả.

quy trình Xác minh điều kiện thi hành án

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu xác minh điều kiện thi hành án

  • Khách hàng có nhu cầu xác minh điều kiện thi hành án sẽ làm việc với thư ký nghiệp vụ của Văn phòng Thừa phát lại Hà Thành. Thư ký nghiệp vụ tư vấn cho khách hàng về một số quy định pháp luật có liên quan đến xác minh điều kiện thi hành án.
  • Tại đây, khách hàng cung cấp bản án, quyết định của Tòa án, điền nội dung yêu cầu xác minh điều kiện thi hành án vào Phiếu yêu cầu xác minh điều kiện thi hành án (theo mẫu). Thư ký nghiệp vụ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp của nội dung yêu cầu xác minh điều kiện thi hành án, thẩm quyền xác minh điều kiện thi hành án của Văn phòng và trình Thừa phát lại quyết định.
  • Thư ký nghiệp vụ đề nghị khách hàng điền vào Phiếu cung cấp thông tin (theo mẫu) những thông tin cần thiết liên quan đến việc xác minh điều kiện thi hành án.

Bước 2: Ký hợp đồng xác minh điều kiện thi hành án

  • Khách hàng và Văn phòng Thừa phát lại Hà Thành tiến hành ký hợp đồng xác minh điều kiện thi hành án. Trong đó, xác định rõ và cụ thể yêu cầu xác minh về điều kiện tài sản hay các điều kiện khác của đương sự; thời gian thực hiện việc xác minh; quyền, nghĩa vụ của các bên; hình thức xác minh và mức phí xác minh tương ứng, các trường hợp thanh lý hợp đồng.
  • Hợp đồng xác minh điều kiện thi hành án được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản. Thư ký nghiệp vụ ghi vào sổ theo dõi hợp đồng xác minh điều kiện thi hành án.

Bước 3: Thanh lý hợp đồng xác minh điều kiện thi hành án

Sau khi có kết quả xác minh điều kiện thi hành án, Thừa phát lại Hà Thành sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng xác minh, cung cấp kết quả xác minh cho khách hàng sau khi hoàn tất các chi phí.

TẠI SAO CHỌN THỪA PHÁT LẠI hà thành