×

Nguyên tắc hoạt động giao thông đường thủy nội địa

Luật giao thông đường thủy nội địa 2004 ngày 15 tháng 6 năm 2004 quy định về hoạt động giao thông đường thủy nội địa; các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa đối với kết cấu hạ tầng, phương tiện và người tham gia giao thông, vận tải đường thủy nội địa.

Hoạt động giao thông đường thủy nội địa là hoạt động của người, phương tiện tham gia giao thông, vận tải đường thủy nội địa; quy hoạch phát triển, xây dựng, khai thác, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa và quản lý nhà nước về giao thông đường thủy nội địa.

Để cho hoạt động giao thông đường thủy nội địa phục vụ kịp thời các yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và gúp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện thì hoạt động giao thông đường thủy nội địa phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

– Hoạt động giao thông đường thủy nội địa phải bảo đảm thông suốt, trật tự, an toàn cho người, phương tiện, tài sản và bảo vệ môi trường; phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia.

– Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa là trách nhiệm của toàn xã hội, của chính quyền các cấp, của tổ chức, cá nhân quản lý hoặc trực tiếp tham gia giao thông; thực hiện đồng bộ các giải pháp về kỹ thuật, an toàn của phương tiện, kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; phổ biến, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho người tham gia giao thông đường thủy nội địa; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật.

– Phát triển giao thông đường thủy nội địa phải theo quy hoạch, kế hoạch và đồng bộ.

– Quản lý hoạt động giao thông đường thủy nội địa được thực hiện thống nhất trên cơ sở phân công, phân cấp trách nhiệm, quyền hạn rõ ràng, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành và chính quyền các cấp.

Việc quy định các nguyên tắc hoạt động giao thông đường thủy nội địa nhằm mục đích thiết lập trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, khai thác tốt tiềm năng thiên nhiên và phát huy nguồn lực của mọi thành phần kinh tế đầu tư khai thác giao thông vận tải đường thủy nội địa, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế  – xã hội và hội nhập kinh tế khu vực, quốc tế ngày càng cao.

Bài đăng này hữu ích như thế nào?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá bài viết!

Xếp hạng trung bình 0 / 5. số phiếu bầu: 0

Không có phiếu bầu cho đến nay! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này.