×

Trình độ lý luận chính trị là gì? Cách xác định thế nào?

1. Trình độ lý luận chính trị là gì?

Trình độ lý luận chính trị được quy định tại Quy định số 12 QĐ/TC-TTVH và sau đó được thay thế bằng quy định số 256-QĐ/TW. Theo đó trình độ lý luận chính trị là tiêu chuẩn để xác định trình độ về mặt lý luận chính trị, được chia làm 03 cấp độ: Cao cấp lý luận chính trị, Trung cấp lý luận chính trị, Sơ cấp lý luận chính trị.

2. Xác định trình độ lý luận chính trị như thế nào?

Tóm tắt câu hỏi:

Thưa luật sư. Hiện nay tôi đã tốt nghiệp lớp đại học tại chức chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Vậy tôi có phải học Trung cấp chính trị nữa không? Trình độ chính trị của tôi hiện nay là gì? Xin luật sư trả lời giúp tôi?

Luật sư tư vấn:

Trước đây, Theo Quy định số 12 QĐ/TC-TTVH ngày 9-1-2004 của Ban tổ chức TW và Ban Tư Tưởng – Văn hóa TW( nay là Ban Tuyên giáo TW) thì tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kinh tế – quản trị, kinh doanh, khoa học xã hội nhân văn tương đương trình độ trung cấp Lý luận chính trị.Tuy nhiên hiện nay,Quy định số 12 QĐ/TC-TTVH đã hết hiệu lực thi hành.Thay vào đó ngày 16-9-2009 , Ban bị thư Trung Ương Đảng ban hành Quy định số 256-QĐ/TW về việc xác định trình độ Lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học Lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống chính trị của Đảng hoặc đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viên chính trị- hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.Theo quy định này thì :

“Điều 1. Mục đích của việc xác định

Việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên nhằm bảo sự thống nhất về tiêu chuẩn trình độ lý luận chính trị trong Đảng; làm cơ sở xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về lý luận chính trị và thực hiện chính sách đối với cán bộ, đảng viên.

Điều 2. Đối tượng xác định

Là cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các trường ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng hoặc đã học đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, nay có nhu cầu được xác định trình độ lý luận chính trị.

Điều 3.Nguyên tắc xác định

Lấy nội dung chương trình sơ cấp, trung cấp, cao cấp lý luận chính trị hiện hành của hệ thống trường chính trị của Đảng (trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; trường chính trị cấp tỉnh, Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) làm chuẩn để đối chiếu với nội dung, chương trình lý luận chính trị (số môn, số tiết) đã được học của cán bộ, đảng viên.”

Điều 4.Thẩm quyền, trách nhiệm xác định

– Ban tổ chức của cấp uỷ cấp huyện và tương đương; ban tổ chức của cấp uỷ cấp tỉnh và tương đương; cơ quan tổ chức cán bộ của các ban, cơ quan đảng, đoàn thể, bộ, ngành và tương đương ở Trung ương có trách nhiệm lập danh sách cán bộ, đảng viên có yêu cầu đề nghị xác định trình độ lý luận chính trị và chuyển đến cơ sở đào tạo theo phân cấp đối tượng và địa bàn đào tạo.

– Trên cơ sở danh sách đề nghị của ban tổ chức cấp uỷ các cấp, cơ quan tổ chức cán bộ của các ban, cơ quan đảng, đoàn thể, bộ, ngành và tương đương ở Trung ương, các cơ sở đào tạo (Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, trường chính trị cấp tỉnh, Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm thẩm định, cấp giấy xác nhận. Nếu nội dung, chương trình đã học tương đương với chương trình nào thì căn cứ vào đó để cấp giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị.

– Các trường hợp đã được xác định trình độ lý luận chính trị theo Quy định số 12 QĐ/TC-TTVH, ngày 09-01-2004 của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) cho đến thời điểm Quy định này có hiệu lực thì không tiến hành xác định lại.

– Việc đối chiếu, xem xét, xác định trình độ lý luận chính trị được tiến hành theo định kỳ, mỗi năm một lần. Mẫu giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị do Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh quy định, hướng dẫn thực hiện thống nhất trong phạm vi toàn quốc.”

Như vậy ,căn vào quy định này thì bằng tốt nghiệp lớp đại học tại chức chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước của bạn tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam không có giá trị tương đương với bằng trung cấp lý luận chính trị, để xác định trình độ lý luận chính trị của mình thì Quy định số 256-QĐ/TW thì các trường hợp đã tốt nghiệp ở các trường cao đẳng, đại học, nếu có nhu cầu xác định trình độ Lý luận chính trị thì phải làm thủ tục để các cơ sở đào tạo Lý luận chính trị cấp giấy chứng nhận.

Bài đăng này hữu ích như thế nào?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá bài viết!

Xếp hạng trung bình 4 / 5. số phiếu bầu: 1

Không có phiếu bầu cho đến nay! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này.